CEL-AF-A1299 - Toni Ruiz

Toni Ruiz
Toni Ruiz
Toni Ruiz, Campió juvenil d'Espanya.