CEL-AF-A1423 - Caixa Rural

Caixa Rural
Caixa Rural
Lliurament d'un cotxe patrulla per part de la Caixa Rural de Torrent. Alcalde Josep Almenar.