CEL-AF-A1427 - Festes V. de Montserrat (1)

Festes V. de Montserrat
Festes V. de Montserrat
Ajuntament
Festes V. de Montserrat. Recepció a l'Ajuntament. Alcalde Josep Almenar.