CEL-AF-A1428 - Festes V. de Montserrat

Festes V. de Montserrat
Festes V. de Montserrat
Ajuntament
Festes V. de Montserrat. Recepció a l'Ajuntament. Alcalde Josep Almenar.