CEL-AF-A1496 - Ciclisme

Ciclisme
Ciclisme
Carrer Colón
Gran Premi de la P. Sang. Talla la cinta de eixida l'alcalde Josep Almenar.