CEL-AF-A1497 - Homenatge

Homenatge
Homenatge
Ajuntament
Homenatge pòstum a Josep Casabán i Baviera, Regidor de Parcs i Jardins. Presideixen l'alcalde Josep Almenar i el Conseller de Cultura Ciprià Císcar.