CEL-AF-A1503 - Futbol

Futbol
Futbol
Poliesportiu
Inauguració camp de futbol. Ciprià Císcar, Conseller de Cultura.