CEL-AF-A1526 - Soterrani

Soterrani
Soterrani
Plaça del País Valencià
Obres de acondicionament del soterrani de la Plaça del País Valencià. Actual Sala d'Exposicions.