CEL-AF-A1527 - Soterrani

Soterrani
Soterrani
Plaça del País Valencià
Obres de acondicionament del soterrani de la Plaça del País Valencià.