CEL-AF-A1539 - Creu de terme

Creu de terme
Creu de terme
Camí de València
Obres de remodelació de la creu de terme del Camí de València.