CEL-AF-A1544 - Camp de futbol

Camp de futbol
Camp de futbol
Poliesportiu Municipal
Inauguració camp de futbol. Presideixen Ciprià Císcar, Conseller de Cultura i Josep Almenar, qlcalde de Picanya