CEL-AF-A1545 - Camp de futbol

Camp de futbol
Camp de futbol
Poliesportiu Municipal
Inauguració camp de futbol. Josep Almenar, alcalde de Picanya.