CEL-AF-A1564 - Centre Cultural

Centre Cultural
Centre Cultural
Plaça del País Valencià
Demolició de l'antic Cinema Valero i Casino de la Plaça i inici de la construcció del Centre Cultural.