CEL-AF-A1576 - Sala d'Exposicions

Sala d'Exposicions
Sala d'Exposicions
Sala d'Exposicions
Sala d'Exposicions. Corporació Municipal i Conseller de Cultura Ciprià Císcar