CEL-AF-A1610 - Escacs

Escacs
Escacs
Campionat d'escacs dins de la setmana esportiva. Lliura un premi Víctor Fuentes.