CEL-AF-A1692 - Jocs escolars

Jocs escolars
Jocs escolars
Poliesportiu Municipal
Jocs escolars. Lliura el premi Xelo Sanchis.