CEL-AF-A1702 - Institut Enric Valor

Institut Enric Valor
Institut Enric Valor
Institut Enric Valor
El Conseller de Cultura de la Generalitat, Ciprià Císcar, inaugura l'Iinstitut de Batxillerat Enric Valor.