CEL-AF-A1709 - Mercat Municipal

Mercat Municipa
Mercat Municipa
Mercat Municipa
Inauguració del Mercat Municipal pel president de la Genaralidad, Joan Lerma, el conseller de Comerç Andrés García Reche i el Conseller de Cultura Ciprià Ciscar.