CEL-AF-A1713 - Mercat Municipal

Mercat Municipal
Mercat Municipal
Mercat Municipal
Inauguració del Mercat Municipal pel president de la Genaralidad, Joan Lerma, el conseller de Comerç Andrés García Reche i el Conseller de Cultura Ciprià Ciscar.