CEL-AF-A1714 - Mercar Municipal

Mercar Municipal
Mercar Municipal
Mercar Municipal
Inauguració del Mercat Municipal pel president de la Genaralidad, Joan Lerma, el conseller de Comerç Andrés García Reche i el Conseller de Cultura Ciprià Ciscar.