CEL-AF-A1739 - Futbol

Futbol
Futbol
Ajuntament
Visita a l'Ajuntament de l'equip de futbol benjamí amb motiu del campionat de la Festa dels xiquets del carrer de Sant Vicent