CEL-AF-A1774 - Servei Militar

Servei Militar
Servei Militar
Sahara
José Ortí, primer per la dreta, al Sahara, fent el Servei Militar.