CEL-AF-A1791 - Centre Cultural

Centre Cultural
Centre Cultural
Centre Cultural
Inauguració del Centre Cultural de Picanya. Alcalde de Picanya Josep Almenar i Conseller de Cultura Ciprià Císcar.