CEL-AF-A1796 - Centre Cultural

Centre Cultural
Centre Cultural
Centre Cultural
Inauguració del Centre Cultural de Picanya. Ciprià Císcar, Conseller de Cultura i Josep Almenar Alcalde de Picanya.