CEL-AF-A1798 - Ciprià, Fill Predilecte (1)

CEL-AF-A1798 - Ciprià, Fill Predilecte
Ciprià, Fill Predilecte
Centre Cultural
Nomenament de Ciprià Císcar com a Fill Predilecte de Picanya