CEL-AF-A1839 - Carrer València

Carrer València
Carrer València
Carrer València
Asfaltat del carrer València