CEL-AF-A1840 - Carrer València

Carrer València
Carrer València
Carrer València
Asfaltat del carrer València