CEL-AF-A1857 - Clavaris

CEL-AF-A1857 - Clavaris
Clavaris
Centre Cultural
Clavaris de la Sang de l'any 1982 en el seu 25 aniversari amb l'alcalde Josep Almenar.