CEL-AF-A1943 - "L'Entrà" de la Murta

"L'Entrà" de la Murta
"L'Entrà" de la Murta
"L'Entrà" de la Murta. José Jesús Ruiz i Elvira Chardí a cavall.