CEL-AF-A1945 - Panazol

Panazol
Panazol
Panazol
Josep Almenar amb les autoritats de la ciutat agermanada de Panazol.