CEL-AF-A2077 - Agermanament

Agermanament
Agermanament
Poliesportiu
Actes d'agermanament Picanya-Panazol-Alcalde de Picanya, Josep Almenar i de Panazol Bernad Delage.