CEL-AF-A2161 - Carrer València

Carrer València
Carrer València
Carrer València
Asfaltat del carrer València.