CEL-AF-A2162 - Carrer València

Carrer València
Carrer València
Carrer València
Asfaltat del carrer València.