CEL-AF-A2221 - Panazol

Panazol
Panazol
PLaça d'Espanya
Festes Majors de Picanya. Alcalde de Picany: Josep Almenar i alcalde de Panazol: Bernad Delage.