CEL-AF-A2229 - Festes de la Sang

Festes de la Sang
Festes de la Sang
Centre cultural
Festes de la Sang. Centre Alcaldes de Panazol i Picanya i President Diputació Manuel Tarancón.