CEL-AF-A2281 - Josep Almenar

CEL-AF-A2281 - Josep Almenar
CEL-AF-A2281 - Josep Almenar
Josep Almenar. Presa de possessió del càrrec de diputat provincial.