CEL-AF-A2288 - Ajuntament

CEL-AF-A2288 - Ajuntament
CEL-AF-A2288 - Ajuntament
20 anys d'Ajuntaments democràtics. Víctor Fuentes i Josep Almenar.