CEL-AF-A2294 - Francisco Valero

Francisco Valero
Francisco Valero
Carrer Senyera
Magatzem de taronges de Francisco Valero. Les taronges ja es distribuixen mecànicament i les caixes utilitzades son les anomenades americanes.