CEL-AF-A2295 - Teatre

CEL-AF-A2295 - Teatre
CEL-AF-A2295 - Teatre
Centre Cultural
Grup de teatre Talia al Centre Cultural representant A la Vora del nou riu. Ultima representació del grup.