CEL-AF-A2302 - Ajuntament

CEL-AF-A2302 - Ajuntament
Ajuntament
Josep Almenar i el President de la Diputació Frdo. Giner.