CEL-AF-A2307 - Ajuntament

CEL-AF-A2307 - Ajuntament
Ajuntament
Josep Almenar i el Conseller d'Educació Cultura i Ciència Manuel Tarancón.