CEL-AF-A2328 - Centre de Persones Majors

CEL-AF-A2328 - Centre de Persones Majors
CEL-AF-A2328 - Centre de Persones Majors
Centre de Persones Majors
Rehabilitació del Centre de Persones Majors. Josep Almenar, Carmen Albors i Ciprià Císcar.