CEL-AF-A2368 - Juan García

Juan García
Juan García
Ciprià Císcar lliura el premi de tir al plat a Juan García i Pinto