CEL-AF-A2768 - Vicent Císcar

Vicent Císcar
Vicent Císcar
Vicent Císcar i Císcar, fill de Vicent Císcar que va ser alcalde de Picanya a la República