Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0062

Presupuesto Municipal de Picanya año 1909

Presupost de l'Ajuntament de Picanya any 1909.
ANY 1909
CEL-BI-A0184

Almanaque Bailly-Bailliere-pequeña enciclopedia popular de la vida práctica

Informació sobre Picanya. Any 1905. Anuari Bailly-Bailliere. (Pàg. 3636).
ANY 1905
CEL-BI-A0063

Presupuesto Municipal de Picanya año 1904

Presupost Municipal de Picanya any 1904
ANY 1904
CEL-BI-A0023

La Brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo Venerable Mossen Bernat Fenollar…

Mossen Jaume Gaçull Cavaller
Brama dels llauradors de L'Horta en la qual hi ha una referència als de Picanya. (Pàg. 7).
ANY 1901
CEL-BI-A0090

Un casament en Picaña - Segon part

Francisco Palanca i Roca/Juan García Catalá
- Teatre/Sarsuela
ANY 1860
CEL-BI-A0089

Un casament a Picaña

Francisco Palanca y Roca /Chuan García y Catalá
Teatre / Sarsuela
ANY 1859
CEL-BI-A0119

Diccionario Geográfico Universal 1832 (TOMO VII)

Referència geogràfica i històrica a Picanya. (Pàg. 425).
ANY 1832
CEL-BI-A0120

Diccionario Geogràfico-Estadístico de España y Portugal 1828 (Tomo X)

Sebastián de Miñano
Referència geogràfica a Vistabella.
ANY 1828
CEL-BI-A0121

Diccionario Geogràfico-Estadístico de España y Portugal 1827 (Tomo VII)

Sebastián de Miñano
Referència geográfica a Picanya.
ANY 1827
CEL-BI-A0024

Noticia de la actual población del reyno de Valencia: la de sus Despoblados desde la Conquista…

Vicente Ignacio Franco
Distància en llegües de Picanya a València, així com al senyoriu al qual pertany en 1804. (Pàg. 8).
ANY 1804
CEL-BI-A0030

L'Horta Sud poble a poble (tercera part)

Anònim
Visió geogràfica, històrica i socioeconòmica de Picanya. (Pàg.248).
CEL-BI-A0152

Guia botànica de Picanya

Ana Belén Mira
Guia botànica de Picanya