CEL-BI-A0182 - Temps de foscor-La premsa de l'Horta Sud en el franquisme (1939-1975)

Temps de foscor-La premsa de l'Horta Sud en el franquisme (1939-1975)
Temps de foscor-La premsa de l'Horta Sud en el franquisme (1939-1975)
per Francesc Martínez i Alfred Ramos
Referència a Picanya com a municipi que pertany a la comarca de l'Horta Sud. (Pàg. 27). Nombre de publicacions periòdiques de l'Horta Sud en què apareix Picanya. (Pàg. 31). Periòdics de major tirada de l'Horta Sud del 1939 al 1975, entre els quals està "Fiestas Patronales" de Picanya. (Pàg. 33). Referència a la creació d'una emissora de ràdio parroquial a Picanya. (Pàg. 137). Relació de pobles en els quals es va publicar el setmanari parroquial "Aleluya". Entre ells, Picanya. (Pàg. 140). Referència a la revista "Salvación" que també es va publicar a Picanya. (Pàg. 142.). Referència als actes de celebració de la Santa Missió, en els quals va participar Picanya i que van ser reflexats en la revista "Salvacion". (Pàg. 144 i 145). Referència a l'emissora parroquial de Picanya. (Pàg. 156 i 157). Població de fet a Picanya els anys 1940 i 1975. (Pàg. 162). Publicació de la revista "Fiestas Patronales" a Picanya l'any 1968. (Pàg. 177). Referència als cinemes Colón i Valero de Picanya. (Pàg. 186 i 187). Referència a la revista "Índice" que també es distribuïa a Picanya. (Pàg. 194). Referència a la revista "Túzer" que també arribava a Picanya. (Pàg. 201.). Referència al cinema Colón de Picanya. (Pàg. 202). Referència a Mª Victòria Navarro, coautora del "Llibre de Pau" i Alfred Ramos, president del Ideco de l'Horta Sud. (Pàg. 212). Referència a l'Escola Gavina, situada al terme de Picanya. (Pàg. 213). Relació de publicacions periòdiques de l'Horta Sud (1939-1976) entre els quals està Picanya. (Pàg. 243, 246, ). Índex general de publicacions per població que inclou a Picanya. (Pàg. 254, 256, 257, 258, 259, 261. 2629. Fonts hemerogràfiques entre les quals es troba l'Arxiu Municipal de Picanya. (Pàg. 319).
  • SignaturaCEL-BI-A0182
  • Any2003
  • CaràcterAmb referència
  • Matèria Història,
  • SuportLlibre
  • EditorialAjuntament de Catarroja
  • Lloc publicacióCatarroja
  • Dipòsit legalV-03184-2003
  • ISBN84-86787-82-3