CEL-BI-A0185 - L'Horta Sud en el horizonte del 2015

L'Horta Sud en el horizonte del 2015
L'Horta Sud en el horizonte del 2015
per Pascual Hernández Cebrián (Director)
Referència a l'espai geogràfic motiu d'estudi del present llibre, en el qual es troba Picanya. (Pàg. 14.). Referència a Josep Almenar, alcalde de Picanya. (Pàg. 15). Referència a l'extensió del municipi de Picanya. (Pàg. 26). Evolució de la població a Picanya 1960-1996. (Pàg. 28). Densitat de població de Picanya 1970-1996. (Pàg. 29). Creixement vegetatiu anys 1988, 1991, 1992 i taxa de naixements de Picanya. (Pàg. 31). Estat civil del habitants de Picanya. (Pàg. 36). Nivell d'ocupació any 1991. (Pàg. 38). Taxa d'activitat i ocupació segons sexes. 1991. (Pàg. 39). Evolució de la població femenina ocupada 1981-1991. (Pàg. 40). Formació General i Professional de Base. Any 1995. (Pàg. 49). Formació Professional Específica - nombre alumnes. 1995. (Pàg. 51). Centres d'educació amb unitats d'ensenyament en valencià. (Pàg. 52 i 53). Relació d'Escoles Taller i Cases d'Ofici per municipi. Any 1995. (Pàg. 54). Distribució del personal dels Equips Socials de Base. 1997 (Pàg. 66). Serveis sanitaris en el municipi de Picanya. (Pàg. 74). Taxa d'ocupació i distribució per sectors econòmics 1991. (Pàg. 82). % d'ocupació en el sector industrial.(Pàg. 93). Nombre mitjà de treballadors en establiments industrials de tamany mitjà. (Pàg. 97). Superfície i grau d'ocupació dels polígons industrials. (Pàg. 98). Inversió industrial i consum energètic. (Pàg. 99 i 100). Cens de vivendes segons classe. (Pàg. 101). Cens d'establiments comercials majoristes segons activitat. (Pàg. 103). Cens d'establiments comercials minoristes segons activitat. (Pàg. 104). Establiments de restauració. (Pàg. 106). Agències de viatge i entitats financeres. (Pàg. 107). Nombre d'usuaris de línies de metro. (Pàg. 112). Parc de vehicles de l'Horta Sud, entre els quas figura Picanya. (Pàg. 116). Recollida selectiva de paper, cartró, vidre i gestió de RSU. (Pàg. 127).
  • SignaturaCEL-BI-A0185
  • Any1998
  • CaràcterAmb referència
  • Matèria Geografia,
  • SuportLlibre
  • EditorialFundació Caixa Torrent
  • Lloc publicacióTorrent
  • Dipòsit legalV-04796-1998