CEL-BI-A0238 - La huerta de Valencia zona sur-Estudio de geografía agraria

La huerta de Valencia zona sur-Estudio de geografía agraria
La huerta de Valencia zona sur-Estudio de geografía agraria
per Eugenio L. Burriel de Orueta
Referència als municipis que integren l'Horta Sud, entre els quals es troba Picanya. (Pàg. 14). Menció a les pèrdues agrícoles ocasionades per la riuada del 14 d'octubre de 1957. (Pàg. 104). Al·lusió als termes municipals per on transcorre el Barranc de Xiva, entre els quals està Picanya. (Pàg. 108). Quadre d'apofitament de la terra per municipis, segons dades del catastre. (Pàg 121, 123, 124 i 126). Classificació de termes municipals segons el tipus de regadiu. (Pàg. 128). Límits del reg del Túria. (Pàg. 134). Repartiment de l'aigua de reg per dies i braços, entre ells el Terç de Picanya. (Pàg. 193 i 195). Referència a la sèquia de Faitanar. (Pàg. 204). Classes de llauradors electes (segons la sèquia regue o no termes distints al de València). (Pàg. 218). Menció al Llibre del Repartiment que recull les donacions que va fer Jaume I. Entre les poblacions citades de l'Horta Sud no figura Picanya. (Pàg. 261). Quadre de les Terres del Clergat Regular venudes de 1837 a 1845. (Pàg. 273). Evolució dels propietaris de Faitanar segons nuclis de població. (Pàg. 278). Referència al terme de Picanya, un dels termes que més aigua rep de la sèquia de Faitanar. (Pàg 280, 300, 301 i 303). Quadre d'estructura de la propietat en els veïns de Picanya. (Pàg. 304 i 305). Quadre d'arrendament en 1935 de la sèquia de Faitanar. (Pag. 308). Quadre del règim de tinença segons el cens agrari de 1962 en hectàrees. (Pàg 316). Mapa de la zona regada per les diverses comunitats que se serveixen de l'aigua del Túria, entre les quals està Picanya. (Pàg. 326, 327 i 328). Menció a la dificultat de reg i a la construcció de pous i sínies a Picanya. (Pàg. 330 i 331). Quadre de superfície regada i superfície posseïda pels veïns. 332 i 333). Referència als límits històrics del reg a Picanya. (Pàg. 391, 393 i 394). Al·lusió a la transformació en terres de regadiu de diversos termes de l'Horta Sud, entre els que apareix Picanya. (Pàg. 397, 398, 399 i 400). Estudi sobre els mantells d'aigua a Picanya. (Pàg. 408 i 409). Referència a l'organització dels diversos tipus de pous. (Pàg. 410 i 413). Quadre de la participació dels forasters en la propietat del reg elevat, (Pàg. 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424 i 426). Quadre de propietat mitjana en fanegades. (Pàg. 428 i 429 i 430). Quadre de la distribució de la propietat en el reg elevat de Picanya. (Pàg. 431 i 433). Informació sobre els tipus de propietaris a Picanya. (Pàg. 436 i 438). Informació sobre els horts i pous de Picanya. (Pàg. 441, 442, 443, 446, 449 i 452). Quadre de la superfície de cultius de regadiu en fanegades. (Pàg.508, 509 i 510). Quadre de producció agrícola dels municipis de l'Horta Sud, entre els quals podem trobar a Picanya. (Pàg.520). Informació sobre el cultiu de la taronja a Picanya. (Pàg. 558, 560 i 561). Quadre de la superfície de cítrics en fanegades. (Pàg. 562). Quadre de les edats dels tarongers en 1965 per fanegades. (Pàg. 563). Quadre de tarongers per unitat de superfície en Picanya a l'any 1968. (Pàg. 566 i 567). Informació sobre varietats de taronges a Picanya. (Pàg. 569). Quadre sobre la varietat Navel. (Pàg. 571). Quadre comparatiu sobre les taronges blanques en fanegades entre el 1943 i el 1965. (Pàg. 573). Informació sobre les taronges tardanes a Picanya. (Pàg. 574).
  • SignaturaCEL-BI-A0238
  • Any1971
  • CaràcterAmb referència
  • Matèria Geografia,
  • SuportLlibre
  • EditorialInstitució Alfons el Magnànim
  • Lloc publicacióValència
  • Dipòsit legalV-04943-1970