CEL-BI-A0244 - Premios Nacionales de Comercio Interior 1997-2008

Premios Nacionales de Comercio Interior 1997-2008
Premios Nacionales de Comercio Interior 1997-2008
per Silvia Iranzo Gutiérrez (Secretaria de Estado de Comercio)
Referència al Premio Nacional de Comercio Interior 2005, aconseguit per l'Ajuntament de Picanya per la remodelació del Mercat Municipal. (Pàg. 44 i 45).