CEL-DO-A0067 - Dècimes

Dècimes
Dècimes
Dècimes de festa. Es solien llançar a les cavalcades.